Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen rekisterinpitäjä verkkokaupassa www.lookinggood.fi on M Consulting OÜ (12802087), kotipaikka Tallinna, puhelinnumero +372 58 559 838 ja sähköposti help@lookinggood.fi. M Consulting OÜ siirtää henkilötietoja tarvittaessa maksusuoritusten toteuttamista varten Maksekeskus AS, joka on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä.

Millaisia henkilötietoja käsitellään?


- nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
- toimitusosoite;
- pankkitilin numero;
- tuotteiden ja palveluiden hinta sekä maksutiedot (ostohistoria);
- asiakkaan tukitiedot.


Miksi henkilötietoja käsitellään?


Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallintaan ja tilausten toimittamisen.
Ostohistorian yksityiskohtien (ostopäivä, tuotteet, lukumäärä, asiakkaan tiedot) tietoja käytetään ostettujen tuotteiden ja palveluiden osalta yhteenvetojen tekemiseen sekä asiakkaan kiinnostuksen kohteiden määrittelemiseen.
Pankkitilin numero käytetään asiakkaalle mahdollisten palautusmaksujen tekemiseen.
Henkilötietoja, mm. sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa ja asiakkaan nimitietoja käsitellään tuotteiden ja palveluiden hankkimiseen (asiakastuki) liittyvien asioiden hallinnassa.
IP-osoitetta ja muita verkkokaupan käyttäjän verkkotunnistimia käytetään verkkokaupan tietoliikennepalveluiden tarjoamiseen ja verkon käyttötilastojen laatimiseen.


Lailliset perusteet


Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen.
Henkilötietoja käsitellään laillisten velvollisuuksien (mm. laskutuksien ja asiakasreklamaatioiden selvittämiseen).


Henkilötietojen vastaanottajat


Henkilötietoja välitetään verkkokaupan asiakaspalveluun ostojen ja ostohistorian tarkistamisen ja asiakkaan mahdollisten ongelmien selvittämiseen:
Asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos tilauksen toimittaa lähetti, hänelle välitetään yhdessä muiden yhteystietojen kanssa myös asiakkaan osoite.
Jos verkkokaupan tilejä hallinnoi palvelun tarjoaja, henkilötietoja siirrettään palveluntarjoajan tilitystoimintoja hoitavalla palvelun tarjoajalle.
Henkilötietoja välitetään mahdollisesti IT-palveluiden tarjoajalle, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai tietojen hallinnan tarkoituksessa.


Turvallisuus ja mahdollisuus tietojen käyttämiseen


Henkilötietoja tallennetaan Elkdata OÜ:n palvelimissa, jotka sijaitsevat EU:n jäsenvaltion alueella tai ETA-maan alueella. Tietoja saatetaan siirtää siihen maahan, jossa tietojen suojelutaso on todettu täyttävän Euroopan komission asettamat vaatimukset ja Yhdysvalloissa sijaitseviin yhtiöihin, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelyyn.
Henkilötietoja saattavat käsitellä verkkokaupan työntekijät verkkokaupan käytön teknisiin asioihin liittyen ja asiakkaille tukipalveluiden tarjoamiseen.
Verkkokauppa soveltaa asianmukaisia fyysisiä, järjestöllisiä ja IT-turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä suojaamaan henkilötietoja tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta tai ei-sallitulta käsittelyltä ja paljastamiselta.
Henkilötiedot on välitetty verkkokaupan tietojen käsittelijöille (kuten kuljetus- ja tietojen majoituspalveluiden tarjoajat) ja niitä käsitellään verkkokaupan ja käsittelijöiden välillä solmitun sopimuksen mukaisesti. Käsittelijöiden on varmistettava asianmukaisten suojelutoimien soveltamisen henkilötietojen käsittelyssä.


Pääsy tietoihin ja henkilötietojen korjaaminen


Pääsy tietojen käsittelyyn ja muuttamiseen on verkkokaupan käyttäjän profiilissa. Kun osto on suoritettu ilman käyttäjätilin perustamista, henkilötietoja voidaan käsitellä asiakastuen kautta.


Suostumuksen peruuttaminen


Kun henkilötietoja käsitellään asiakkaan antaman suostumuksen nojalla, asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus minä hetkenä hyvänsä ilmoittamalla siitä sähköpostiviestillä asiakaspalveluun.

Varastointi


Asiakastiedot poistetaan asiakkaan verkkokaupan tilin sulkemisen jälkeen, paitsi jos tietoja tarvitaan laskutustarkoituksessa tai asiakkaan kanssa syntyneiden erimielisyyksien selvittämiseen.
Jos osto verkkokaupassa on suoritettu ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolmen vuoden ajan.
Jos asiakkaan kanssa syntyy erimielisyyksiä maksusuorituksiin liittyen tai kuluttajariitoja, henkilötietoja säilytetään siihen saakka, kunnes saatava on suoritettu tai vaatimus vanhenee.
Laskutukseen tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuoden ajan.

Tietojen poistaminen


Henkilötietojen poistamiseen on otettava yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostin välityksellä, tiedot poistetaan viestin pohjalta viimeistään kuukauden kuluttua ja poistamisen ajankohta määritellään erikseen.

Siirtäminen


Vaatimukset henkilötietojen siirtämiseen sähköpostin välityksellä käsitellään kuukauden sisällä. Asiakaspalvelu toteaa henkilön henkilöllisyyden ja määrittelee, mitä henkilötietoja voidaan siirtää.

Suoramarkkinointiviestit


Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on ilmoittanut suostuvansa vastaanottamaan em. viestejä. Jos asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestejä, on valittava sähköpostiviestin alaosassa oleva linkki tai otettava yhteyttä asiakaspalveluun.
Jos henkilötietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin (profilointi), asiakkaalla on oikeus milloin tahansa esittää vastalause hänen henkilötietojensa, alustavaan ja tulevaan käsittelemiseen ja mm. suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin ilmoittamalla siitä sähköpostilla asiakaspalveluun.

Erimielisyyksien ratkaiseminen


Henkilötietojen käsittelyä koskevat reklamaatiot on toimitettava asiakaspalveluun (help@lookinggood.fi). Toimivaltainen elin on Viron tietosuojavirasto (info@aki.ee).